اخبار و اطلاعیه ها

ابلاغ دستورالعمل تبصره 19 قانون بودجه 1399

دستورالعمل تبصره 19 قانون بودجه 1399 ابلاغ گردید.

راهنماي تهیه گزارش فنی – مالی تکمیل/ توسعه سامانه هاي جمع آ...

راهنماي تهیه گزارش فنی – مالی تکمیل/ توسعه سامانه هاي جمع آوري و تصفیه فاضلاب با مشارکت ذینفعان (فاینانس جاري) تنظیم گردیده و قابل استفاده کلیه همکاران است. این راهنما شا...

ابلاغ آیین نامه تشخیص صلاحیت شرکت های بهره برداری و نگهداری ...

آیین نامه تشخیص صلاحیت شرکت های بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب شرب توسط وزیر محترم نیرو ابلاغ گردید.

لزوم تکمیل به موقع طرحها با مشارکت بخش خصوصی

مکاتبه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در خصوص لزوم تکمیل به موقع طرحها با مشارکت بخش خصوصی