۱۳۹۸ دوشنبه ۲۵ آذر
EnglishEnglish
دفترتجهیز
Right
 
L
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse RightmenuRightmenu
صفحه اصلی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">منطقه‌بندي دفاتر تجهيز منابع</span>منطقه‌بندي دفاتر تجهيز منابع
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">منطقه جنوب</span>منطقه جنوب
فهرست اعضاء
صورتجلسات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">منطقه شمال غرب</span>منطقه شمال غرب
فهرست اعضاء
صورتجلسات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">منطقه شمال</span>منطقه شمال
فهرست اعضاء
صورتجلسات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">منطقه مركزي</span>منطقه مركزي
فهرست اعضاء
صورتجلسات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">منطقه شرق</span>منطقه شرق
فهرست اعضاء
صورتجلسات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">منطقه غرب</span>منطقه غرب
فهرست اعضاء
صورتجلسات
اطلاعات تماس مدیران دفاتر تجهیز
کارشناسان دفتر تجهیز شرکت مهندسی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري</span>فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري
سرمایه‌گذاری در طرح‌های بیع متقابل، BOO و BOT
سرمایه‌گذاری در طرح‌های فاینانس خارجی
فرصت های سرمایه گذاری طرح های واگذاری تبصره 19 قانون بودجه 98
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پروژه‌هاي بانك توسعه اسلامي</span>پروژه‌هاي بانك توسعه اسلامي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">طرح فاضلاب مشهد</span>طرح فاضلاب مشهد
یادداشت تفاهم
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تامین آب شرب شهر قم</span>تامین آب شرب شهر قم
یادداشت تفاهم
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">طرح فاضلاب شهرهای قم و کاشان</span>طرح فاضلاب شهرهای قم و کاشان
یادداشت تفاهم
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پروژه فاضلاب روستاهاي اولويت‌دار كشور</span>پروژه فاضلاب روستاهاي اولويت‌دار كشور
يادداشت تفاهم‌نامه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پروژه فاضلاب منطقه غربي تهران</span>پروژه فاضلاب منطقه غربي تهران
يادداشت تفاهم‌نامه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تاسيسات فاضلاب شهرهاي اولويت‌دار فارس</span>تاسيسات فاضلاب شهرهاي اولويت‌دار فارس
يادداشت تفاهم
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پروژه‌هاي بانك اكو</span>پروژه‌هاي بانك اكو
پروژه فاضلاب شهريار
پروژه فاضلاب بیرجند
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پروژه‌هاي بانك جهاني</span>پروژه‌هاي بانك جهاني
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اهواز و شیراز</span>اهواز و شیراز
PAD اهواز و شیراز
موافقتنامه وام اهواز و شیراز
موافقتنامه پروژه اهواز
موافقتنامه پروژه شیراز
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شهرهای شمالی</span>شهرهای شمالی
PAD شهرهای شمالی
موافقتنامه وام
موافقتنامه پروژه گیلان
موافقتنامه پروژه مازندران
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فاضلاب تهران</span>فاضلاب تهران
موافقتنامه وام
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">قراردادهاي BOO و BOT</span>قراردادهاي BOO و BOT
فرآیند تنظیم قرارداد BOO و BOT
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نمونه قراردادهاي تضمين خريد آب / پساب از تصفيه‌خانه‌ها </span>نمونه قراردادهاي تضمين خريد آب / پساب از تصفيه‌خانه‌ها
مصوبه وزير محترم نيرو
موافقت‌نامه قرارداد تضمين خريد
شرايط عمومي قرارداد
شرايط خصوصي قرارداد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نمونه قراردادهاي تضمين خريد آب از تأسيسات نمك‌زدائي </span>نمونه قراردادهاي تضمين خريد آب از تأسيسات نمك‌زدائي
مصوبه وزير
موافقت‌نامه قرارداد خريد تضميني
شرايط عمومي قرارداد
شرايط خصوصي قرارداد
چارچوب گزارش توجیهی فنی- مالی طرح های BOO و BOT ( نشریه 01)
راهنمای تهیه گزارش توجیهی مالی در پروژه های BOO، BOT،ROT (نشریه 03)
دستورالعمل شرکت در مناقصه قراردادهای سرمایه گذاری به روش BOO/BOT/ROT( نشریه 04)
دستور العمل ماده 20 قانوان الحاق ( مصوب 1396/12/28)
فرمت آگهی فراخوان پیش‌ارزیابی در پروژه‌های BOT
فرمت انگلیسی آگهی فراخوان پروژه های BOT
فرمت آگهی فراخوان پیش‌ارزیابی در پروژه‌های BOO
فرمت انگلیسی آگهی فراخوان پروژه های BOO
فرمت اسناد ارزیابی کیفی احداث، بهره برداری و انتقال تصفیه خانه آب/ فاضلاب به روش BOT
فرمت انگلیسی اسناد ارزیابی کیفی تصفیه خانه آب/ فاضلاب به روش BOT
استاندارد ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی آب آشامیدنی تصفیه شده جهت استفاده در اسناد مناقصه آب‌شیرین‌کن‌ه
استاندارد ویژگی‌های میکروبی آب آشامیدنی تصفیه شده جهت استفاده در اسناد مناقصه آب‌شیرین‌کن‌ها
دستورالعمل فرآیندهای فرآوری تصفیه و اصلاح کیفیت در سامانه های نمک زدایی به روش غشایی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">قراردادهاي بيع متقابل</span>قراردادهاي بيع متقابل
فرآيند تنظيم قرارداد بيع متقابل
راهنمای تهیه گـــزارش توجــیهی فنی- مالی اجرای طرح های فاضلاب به روش بیع متقابل( نشریه 02)
فرمت آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار
فرمت انگلیسی آگهی فراخوان پروژه های بیع متقابل
راهنمای تهیه اسناد ارزیابی کیفی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">صندوق توسعه ملي</span>صندوق توسعه ملي
نظام‌نامه شرايط و ضوابط اعطاي تسهيلات
فرآيند پذيرش، بررسي و تاييد طرح‌ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پروژه های آبفای کشور</span>پروژه های آبفای کشور
پروژه ایجاد تاسیسات فاضلاب روستاهای اولویت دار کشور
پروژه ظرفیت سازی و آموزش نیروی انسانی بخش آب و فاضلاب در ایران
پروژه تدوین استراتژی ملی سرمایه گذاری فاضلاب
پروژه مطالعه بهینه سازی سازمانی بخش آب و فاضلاب ایران
پروژه ارزیابی ساختار و طرح ارتقاء شرکتهای آبفای اهواز،شیراز،گیلان و مازندران
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">قوانین/آئین نامه های سرمایه گذاری</span>قوانین/آئین نامه های سرمایه گذاری
آئين نامه تضمين معاملات دولتي
دستورالعمل ماده 27 قانون الحاق
بخشنامه حد نصاب معاملات کوچک متوسط و بزرگ سال 98
دستور العمل بند "و" ماده 1 قانون الحاق(2)
تضمین در قراردادهای مشارکتی
دستورالعمل ماده 20 قانون الحاق
دستورالعمل اجرایی تبصره 19 سال 97
ماده 20 قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی
دستورالعمل اجرایی ماده 20 قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی
نرخ خرید تضمینی برق از نیروگاههای برق آبی کوچک
دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل
دستور العمل تبصره 1 ماده 7 قانون 20 الحاق
ابلاغیه مبنای نرخ ارز در تعدیل( سال 98 )
ابلاغیه علی الحساب شاخص CPI ( سال 98 )
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دستورالعملهاي بانك‌ توسعه‌</span>دستورالعملهاي بانك‌ توسعه‌
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دستور العملهای بانک جهانی</span>دستور العملهای بانک جهانی
دستور العمل مشاوران(کتاب سبز)
دستور العمل پیمانکاران(کتاب قرمز)
قوانين و دستورالعملهاي بانك توسعه اسلامي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نيروگاه هاي برق آبي كوچك</span>نيروگاه هاي برق آبي كوچك
فرآيند سرمايه گذاري در احداث نيروگاههاي برق آبي
دستو العمل بند "ب" ماده (133)
فرمت آگهي فراخوان مزايده
نرخ خرید تضمینی برق از نیروگاههای برق آبی کوچک (سال 97)
مجوزهای سرمایه گذاری 
/
تعداد بازدیدکنندگان امروز 2 تعداد بازدیدکنندگان دیروز 23 تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 3962 تعداد کاربران بر خط 16 تعداد کاربران لاگین بر خط 6
پست الکترونیک: bpf@nww.ir
/
کلیه حقوق وب سایت متعلق به شرکت آب و فاضلاب کشورمی باشد.استفاده از اطلاعات سایت با ذکر منبع بلامانع است.
حریم شخصی
Powered by DorsaPortal