خانه/تجهیز منابع مالی/اخذ تسهیلات/بانک جهانی
 عنوانتاریخ اصلاححجمتاریخ ایجاد 
موافقتنامه پروژه اهواز1398/07/0150.37 KB1398/07/01دانلود
موافقتنامه پروژه شیراز1398/07/0152.32 KB1398/07/01دانلود
 عنوانحجمتاریخ ایجاد 
موافقتنامه وام31.58 KB1398/06/26دانلود