قوانین و آیین نامه ها

 عنوانحجمتاریخ ایجاد 
آئین نامه اجرایی تبصره 19 قانون بودجه 1399250.75 KB1399/04/08دانلود
دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمانهاي ریالی فاقد تعدیل- سال 13995.04 MB1399/07/13دانلود
آیین نامه تضمین معاملات دولتی3.00 MB1398/06/26دانلود
دستورالعمل ماده ۲۷ قانون الحاق138.28 KB1398/06/26دانلود
بخشنامه حد نصاب معاملات کوچک،متوسط و بزرگ سال ۹۸423.64 KB1398/06/26دانلود
تضمین در قراردادهای مشارکتی14.76 KB1398/06/26دانلود
دستورالعمل بند "و" ماده ۱ قانون الحاق (۲)63.95 KB1398/06/26دانلود
دستورالعمل ماده ۲۰ قانون الحاق424.60 KB1398/06/26دانلود
دستورالعمل اجرایی تبصره ۱۹ سال ۹۷479.64 KB1398/06/26دانلود
ماده ۲۰ قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظيم بخشی201.12 KB1398/06/26دانلود
نرخ خرید تضمینی برق از نیروگاه های برق آبی کوچک173.26 KB1398/06/26دانلود
دستورالعمل تبصره ۱ ماده ۷ قانون ۲۰ الحاق 282.88 KB1398/06/26دانلود
ابلاغیه ی علی الحساب شاخص CPI (سال ۹۸)181.50 KB1398/06/26دانلود
ابلاغیه ی مبنای نرخ ارز در تعدیل (سال ۹۸)183.00 KB1398/06/26دانلود